Как да направим рекламация?

Как да направим рекламация?

Редът за подаване на рекламация е вписан в Закона за защита на потребителите , в Раздел III „Рекламации“.

Най-общо можете да направите рекламация, ако стоката не съответства на договорените при нейното закупуване условия. Ако новият ви телефон не може да инсталира приложения, а това е описано в неговите характеристики, имате пълното право да го върнете. Също така, ако сте закупили сглобяем шкаф, който няма наличните части или монтажът му е невъзможен, пак сте в правото си да го рекламирате.Четете внимателно инструкциите на всяка стока и обръщайте внимание на етикетите, за да знаете какво получавате и какви претенции можете да имате; не правете опити да ремонтирате сами, ако имате намерение да рекламирате стоката.

Необходими условия за подаване на рекламация:

  1. Съществува заблудата, че потребителят се ползва с правото на рекламация, само ако има гаранция. В действителност според чл.126 ал.1 от Закона Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното. Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.“  Ако стоката или услугата предоставя гаранция по-дълга от законовия срок, можете да направите рекламация в посоченото от нея време.
  2. Задължителни документи: Касова бележка, фактура, протокол или друг документ, който да удостоверява покупко-продажбата.

Според Закона сте в пълното си право, спазвайки тези условия да подадете устна или писмена рекламация във всеки един клон, магазин или адрес, предоставен от търговеца. В допълнение имате право да предявите и начина, по който да бъдете обезщетени: с възстановяване на сумата, замяна на стоката, безплатно извършване на ремонт (за времето на извършването престава да тече гаранционния или рекламационния срок, съответно гаранцията се удължава с толкова време, за колкото е протекъл ремонта) . При рекламиране на услуга отново имате право на отстъпки от цената или възстановяване на цялата сума. Производителят или дистрибуторът трябва да ви издаде документ за рекламационно споразумение – обезщетение или извършен ремонт.

shoes

Законът е прекрасен застъпник за потребителите и би било прекрасно да го размахате пред лицето на големи, реномирани вериги магазини и фирми, но на практика ще имате малък успех сред търговци, поддържащи ниски цени за сметка на качеството. Представете си например, че си купувате летни сандали за 10лв., те са направени от изкуствена кожа, ако изобщо заслужава названието „кожа“, лепилото си личи на няколко места, а и не са особено удобни. Обикновено такъв артикул няма нужда от две години да докаже пригодността си, още след първия месец разхождане и те се разпадат. Едва ли това е посочено в характеристиките им. Каква е вероятността според вас да получите сумата си обратно? В най-добрия случай можете да ги замените с други, но и това е малко вероятно. В отговор ще получите свиване на рамене от продавача, а собственикът ще се крие от вас, докато не се откажете от борбата за 10-те лева, защото не си струват нервите. Ситуацията с услугите като ремонт например е още по-сложна, тъй като практиката е да не се подписват никакви документи, постановяващи договореностите. Затова, ако желаете да търсите правата си, въоръжете се с документ, търпение и превантивно избягвайте ненадеждни търговци и предоставящи услуги фирми, за които репутацията и запазването на клиентелата не е от голямо значение.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *