Как се форматират клетки в Excel?

Как се форматират клетки в Excel?

Excel не е любимият формат на мнозина, но често се налага неговото използване, още повече че е идеален за прегледно представяне на данни. Нека започнем с най-лесната операция – форматиране на клетки.

table

Селектиране

Избирането на желаните клетка, ред или колона става с курсора – придвижете го върху клетката, кликнете с левия бутон на мишката и мястото е селектирано. Когато избирате повече клетки, просто задръжте левия бутон и разтеглете селектираната област в желения от вас обхват.

Цял ред или колонка се селектира като за колона кликнете с левия бутон някоя от най-горните клетки A, B, C, D ….а за ред – числата 1,2,3,4 …..

Select SelectRow

Форматиране

След като сте селектирали желаната област или клетка, натиснете десния бутон на мишката и ще се появи малко меню, от което можете да избирате между много възможности за промяна на облика на вашата таблица.

Format

 

 

Основни функции на менюто:

Script – за промяна на шрифт и размер на буквите;

Size  – увеличаване и намаляване на размера на буквите;

BI – удебеляване на шрифта и курсив;

Curency – функция за въвеждане на валута;

Percent – въвеждане на проценти и съответно на десетична запетая;

Coma – преместване на десетичната запетая;

Colour – с първата функция оцветявате клетките, а с втората – шрифта;

Borders – за поставяне на граници между клетките, редовете или колоните (могат да бъдат и пунктирни);

CenterCenterMerge – центриране на текста в кутийките;

CopyFormat – с тази функция можете да пренесете даден формат; изберете жалания формат с ляв бутон, после натиснете десен и кликнете веднъж по четчицата. Така ще пренесете формата върху друга клетка или група от клетки. Ако желаете да пренесете формата на няколко отделни клетки кликнете два пъти върху четчицата, тя ще остане активна, докато избирате желаните полета.

За стилизиране на клетките можете да използвате и Cell Styles от основното Home меню.

FormatCell

Всички споменати функции можете да ги намерите и в основното (Home) меню, но е много по-лесно да разхождате мишката в по-малък сектор.

 

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *