Защо жените са по-емоционално чувствителни?

Защо жените са по-емоционално чувствителни?

Що се отнася до начина, по който изпитват емоции, изглежда, че има разлика между мъжете и жените. Мъжете са стереотипно разглеждани като рационално мислещи, докато жените често се разглеждат като по-емоционални. Но дали тези предположения са напълно неоснователни? Може би не напълно.

Неотдавнашно изследване, проведено от изследователи в Университета в Монреал, установи, че някои различия във функционирането на мозъка влияят върху начина, по който мъжете и жените реагират на негативните изображения.
Изследователите се вдъхновяват от различията, които наблюдават в психичните заболявания при двата пола. “Не всеки е равен, когато става дума за психични заболявания”, каза Едрийна Мендрек, един от изследователите. “По-силната емоционална реакция при жените може да обясни много неща, като например, защо те са два пъти по-склонни да страдат от депресия и тревожни разстройства от мъжете”.


По-ранни проучвания също дадоха основание на теорията, че жените и мъжете реагират на емоционалните стимули по различни начини. Мендрек и нейните съученици преди това са открили, че лимбичната система (център за емоцията на мозъка и центърът на паметта) реагират различно при мъжете и при жените, когато на участниците са показали отрицателни образи. Те решават да направят крачка напред в това проучване като проверят дали хормоналните нива влияят на тази психологическа реакция.
В проучването участват 46 участници (25 жени и 21 мъже), като изследователите изключват потенциално допринасящи фактори като възраст, образование, етническа принадлежност, семейно положение и социално-икономически статус. На всеки доброволец е направен кръвен тест в началото, за да се прецени нивото на тестостерон и естроген, и за да се види по какъв начин ще се повлияят. Те са били изложени на образи, които предизвикват положителни, отрицателни или неутрални емоции, като през това време са наблюдавани и реакциите в мозъка чрез скенер. Участниците е трябвало да преразгледат емоционалните си отговори при разглеждането на всяко изображение.
Като цяло, мъжете далеч по-малко реагирали на емоционалните образи, отколкото жените. По-високите нива на естроген изглежда показват повишена чувствителност към изображенията, докато по-високите нива на тестостерон правят субектите по-рационални.

При оценката на реакцията на мозъка към изображенията те открили, че дорсомедиалната префронтална кора (dmPFC) и амигдалата в дясното полукълбо на мозъка се активират както при мъжете, така и при жените. Въпреки това, връзката между тези два компонента е била открита като по-мощна при мъжете, което води до допълнително взаимодействие между тези две части и по този начин допълнително намалява чувствителността към стимулите.
Изследователите обясниха, че реакциите на дорсомедиалната префронтална кора (dmPFC) и амигдалата показват как хората обработват емоциите си. Дорсомедиалната префронтална кора (dmPFC) е частта от мозъка, която помага за образуването на социални взаимодействия и медиира разсъжденията, емоциите и възприятието. Амигдалата, от друга страна, е частта, която се използва за откриване на заплахи и често се задейства, когато някой изпитва тъга или страх.

“По-силната връзка между тези области при мъжете предполага, че те имат по-аналитичен, отколкото емоционален подход, когато се занимават с отрицателни емоции”, казва Стефан Потвин, доцент в катедрата по психиатрия в Монреалския университет. “Възможно е жените да са склонни да се съсредоточават повече върху чувствата, предизвикани от тези стимули, докато мъжете остават малко пасивни към негативните емоции, опитвайки се да анализират стимулите и тяхното въздействие”.

Екипът на Мендрек вярва, че изследването им показва как мъжките и женските мозъци функционират по различен начин на психологическо ниво. “Съществуват както биологични, така и културни фактори, които модулират нашата чувствителност към отрицателни ситуации по отношение на емоциите”, казва Менрек. Тя стигна до заключението, че следващата крачка напред е да се изследва точно как хормоните засягат реакциите на хората към различни видове емоции, като тъга, страх или гняв.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.