Как да се подготвим за пещерно гмуркане?

Как да се подготвим за пещерно гмуркане?

Пещерното гмуркане е вид подводен спорт, който се практикува в пещери, които са напълно или частично запълнени с вода. Използваното оборудване зависи от обстоятелствата, но почти винаги се използва водолазна екипировка, често в специализирани конфигурации. Това е най-сложното от всички видове водолазен спорт, поради спецификата на пещерните образувания, а същото така и получаването на декомпресия у гмуркачите.

Това е доста опасен спорт изискващ голям опит в гмуркането в открити води, отчасти заради високия потенциален риск, включително от удавяне и кесонна болест. Именно тези рискове в пълните с вода пещери привличат толкова много любители на екстремните изживявания като водолази, спалеолози и пещерняци. В тези пещери може да има флора и фауна, които не се срещат никъде другаде.

 

 

 

 

 

   1. Предпазните мерки за безопасност при гмуркане в пещера включват:

  1. 1 Обучете се: Научете се как да го направите, преди да опитате.
  2. 1 Предвидете допълнителен източник на светлина. Всеки член на групата трябва да има основен фенер и резервен източник на светлина, прикрепен към екипировката, който да може да бъде намерен, ако другият откаже. Някои препоръчват 3. Колкото повече имате, толкова по-сигурно.
  3. 1 Бъдете умерени с въздуха си. Не удължавайте гмуркането с още 5 минути, защото си прекарвате толкова хубаво – помнете, че един водолаз в открита вода може да се издигне на повърхността по всяко време. Вие обаче все още имате доста плуване преди да излезете – не бройте способността си да задържате въздуха си! Една популярна препоръка е да разделите въздуха в бутилката на три; използвайте една трета за да влезете, една трета, за да излезете и запазете последната трета като резерв.
  4. 1 Влезте и излезте като група. Правилото за въздуха се прилага за цялата група. Когато първия член на групата достигне 1/3 от въздуха си, цялата група трябва да започне да се връща.
  5. Следвайте въжетата. Не стойте любопитно в съседни проходи, допускайки, че ще намерите пътя наобратно.

 

 

  2.Гмуркайте се с надеждна екипировка. Най-важното под водата е източникът ви на въздух. Използвайте само изправни, навреме обслужени и подходящи за условията на гмуркането регулатори. Трябва да сте уверени в тях. Компенсаторът ви на плаваемост, трябва да бъде изправен и работоспособен. Дублирайте жизненоважните системи по възможност. Помнете,  най-доброто оборудване е собственото, което е навреме обслужено и правилно съхранявано.

 

 

3. Следете здравословното си състояние. Лошата физическа форма, болестите, възрастта – всичко това влияе на обмена на веществата в организма и на способноста ви да функционирате под вода. Не се гмуркайте ако не сте здрави,  това ще помогне да се избегнат нещастни случаи под водата. Тренирайте тялото си, за да може добре да се справя с натоварванията по време на гмуркане. Добрата физическа форма способства за по-добра обмяна на веществата, а следователно и за по-добрия газообмен в организма, което е много важно, особено за възрастните водолази. Добре тренираният водолаз е способен да се справи с всякакви трудности по време на гмуркането, ако спазва горе изложените правила.

4. Съществуват пет общи правила, които са били общоприети и адаптирани през 1977 година. Взети са в предвид всички познати инциденти и въпреки уникалността на всеки случай се установява, че има малък брой основни фактори, които са допринесли за тях. Факторите са следните:

Обучение – когато водолазите превишат умишлено границите на обучението си, те се подлагат на излишен риск. Пещерното гмуркане се преподава на етапи, като всеки следващ се фокусира върху по-сложни аспекти на този спорт. След всеки етап се провежда реално практикуване до усъвършенстване на наученото, преди да се премине към следващото ниво. Само чистата теория не е достатъчна за обучението, особено в случаите на извънредни ситуации под водата. Само с бавното навлизане в този спорт може да се гарантира, че човек ще остане спокоен при възникнала ситуация и ще знае как да действа.

Пътеводна линия – това е въже, което в единият си край е завързано извън пещерата, а другия е във водача на групата. Лидерът се старае да поддържа линията постоянно под напрежение, а също така и да не влиза в процепи и други капани. В случай, че водата изведнъж стане мътна заради вдигане на тинята, водолазите веднага търсят пътеводната линия, за да могат да излязат от пещерата при тази нулева видимост. Неизползването на такова въже е една от най-честата причина за смърт на водолазите, тъй като те се объркват в галериите и при свършване на газа в бутилките им се стига до удавяне.

Дълбочинни правила – използваният газ и увеличаването на декомпресията с навлизането на по-голяма дълбочина може да доведе до опасност. Затова не трябва да се надвишава предписаната дълбочина за всеки един от газовете. В противен случай се създава опасност от подводна наркоза, която е критична в открити води, а още по-критична в пещерите. Много от смъртните случаи се дължат и на този фактор.

Управление на газовете в бутилките – съществува правило наречено „правилото на третините“, което означава че една трета от бутилките се използва за спускането, една трета за излизането и една трета трябва да има за дишане на член от групата при възникване на критична ситуация. Дори при солово спускане в пещерите е добре да се използва този принцип, дори е най-добре да се оставя повече въздух за връщането, защото е възможно да възникване форс-мажорно обстоятелство.

Светлина – всеки водолаз трябва да разполага с поне три независими източника на светлина, като всеки един от тях трябва да може да работи поне колкото е времето за гмуркане. Ако трите източника на светлина, на който и да е от отбора изгаснат, тогава задължително всички излизат на повърхността.

 

                                          

 

 

 

 

       Когато предприемате гмуркане до пещери, правете го безопасно!!!!!!

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *