Как се създава успешен бизнес модел?

Как се създава успешен бизнес модел?

 

По-добрата мотивация

Не създавайте бизнес само заради печалбата. Чисто финансовата мотивация не е подходяща за дългосрочен бизнес не само защото не звучи одухотворено, проблемът е в това, че няма бизнес, който постоянно да бъде на печалба, особено в своето начало и във време на големи икономически кризи. Какво ще направите, когато достигнете критичен момент? Ще се откажете ли? Да, ако именно парите ви движат, определено ще пресметнете загубата и ще захвърлите граденото с много труд.  Трябва да намирате друг смисъл в дейността си и да си вярвате, че чрез работата ви нещо вътре във вас или около вас се променя.  Мислете за бизнеса си като за нещо, което трябва да остане след вас, като ваше завещание. Не бързайте да успеете, тъй като, ако сложите всичките си съчки веднага в огъня, той ще гори повече, но за по-кратко. Бъдете по-методични и постъпателни.

С нови идеи

Голяма част от новооткритите фирми не стъпват здраво на пазара, просто защото не предлагат нищо ново. Бъдете по-иновативни, намерете свой подход или продукт. Бъдете готови, че ще навлезете в конкурентна среда. Играта не се играе често и е много вероятно, ако вие направите първата крачка, някой да ви последва. Не позволявайте това да ви разочарова, а се съсредоточете върху нови идеи.

Финансова сигурност

Често са ви казвали, че рискът е в основата на предприемачеството, но забравят да споменат, че никога не бива да се залага на един кон, т.е недейте да влагате целия си наличен капитал в една дейност, заделете за черни дни или инвестирайте и в странични дейности, щом се повишат приходите ви. Опитайте се да финансирате проектите си с възможно най-малкия бюджет.

Хората преди бизнеса

Не правете компромис с принципите си. Звучи идеалистично и дори утопично, сещайки се колко безпринципен може да бъде бизнесът. Ще ви е по-леко да изпълнявате задачите си, ако не се отклонявате от носещата конструкция на своите убеждения. Можете да се адаптирате към промените на средата и да правите компромиси, но не вървете срещу себе си. Тук не говорим какво е тяхното съдържание и как се приемат те от останалите, става въпрос за вас и вашето усещане. В противен случай много бързо дейността ви ще ви изтощи и ще посее във вас неудовлетворение не само от трудовия делник, а и от живота като цяло. Вашето поприще е неделима част от битието ви, но нека не се превръща във всичко, отделяйте време за себе си, семейството и приятелите. Наличието на емоционален и физически комфорт ще помогне на мисълта ви да генерира нови идеи.

 

 

 

 

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *