Как да вържем вратовръзка?

Как да вържем вратовръзка?

Днес ще ви представим метод с обикновен (ориенталски) възел:

1. Поставете вратовръзката под вдигнатата си яка. Започнете с гърба на вратовръзката обърнат напред, а лицето да е обърнато към тялото ви. Широкият край да бъде отдясно, а тесният – отляво. Върхът на тесния трябва да лежи малко над пъпа ви, широкият край трябва да е по-надолу с около 30см. Оттук нататък връзването ще става с широкия край.

2. Широкият край трябва първо да мине под тесния.

3. А след това веднага да бъде прехвърлен над него.

4. Подпъхнете широкия край под частта около врата ви, така че лицето да е напред, а гърба – към вас.

5. Промушете през образуваната примчица на възела и издърпайте надолу.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *