Защо не се затваря вратата на хладилника?

Защо не се затваря вратата на хладилника?

Зеещата врата на хладилника може да остави маслото, сиренето, напитките  и другите продукти топли и съответно да ги развали преди изтичането на тяхната годност. Ако искате да  запазите продуктите свежи, ще трябва да проучите вероятната причина за проблема.

1. Понякога най-простото решение е най-ефективното. Някои хладилници са достатъчно дълбоки, за да можете да държите в тях полегнали бутилки вода, вино и други. Бутилките се издават напред и пречат на вратата да се затвори плътно. Обикновено хората затварят вратата на хладилника с рязко движение или я оставят да се затвори на собствен ход, тогава вратата се оттласква в подаващия се край на бутилките и се задържа в леко открехнато положени, което не винаги се забелязва.Затова, ако вратата на хладилника ви не се затваря проверете първо дали нещо не я блокира.

2. Следващата вероятна причина трябва да се търси в уплътнението на хладилника. Само плътно прилепващото гумено уплътнение може буквално да вакуумира съдържанието на хладилника и то да запази студенината си. В повечето случаи неспособността на вратата да се отваря, трябва да се търси именно в уплътнението, което или е много замърсено, или има цепнатини. Проверете състоянието му и ако е замърсено, го почистете и изпробвайте затварянето на вратата.Ако проблемът не е решен, огледайте дали уплътнението не е прекалено сухо, твърдо и лесно разкъсващо се. В такъв случай то носи вина за лошото затваряне на хладилника. За да го смените се обърнете към производителя на хладилника или на техник, тъй като то трябва много добре да приляга на уреда и е много вероятно да не успеете сами да го поставите с нужната прецизност.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *