Как да купим здрава употребявана електроника?

Как да купим здрава употребявана електроника?

Ние купуваме употребявани автомобили, мебели, понякога и дрехи, но закупуването на използвана електроника може да е най-рисково от всички. Употребяваните уреди не разполагат с валидна гаранция, може да са дефектни или да не работят толкова дълго, колкото очаквате. И все пак, купувайки използвана електроника може да спестите пари и да помогнете за намаляването на отпадъците в околната среда.

img1Направете проучване за продукта. Някой марки продукти са по-качествени от други, има и такива, за които се знае, че проявяват много дефекти. Проучването ще ви помогне да разберете какви параметри да съблюдавате, за да купите по-качествен продукт.

Разберете какво е значението на термините „обновен продукт”, „преработен продукти” и „продукт със козметичен дефект”. Обновеният продукт е проявил гаранционни дефекти, върнат на производителя за отстраняването им, след което се продава като ремонтиран продукт с намалена цена (често с гаранция от производителя). A преработеният продукт, от друга страна, е бил използван и рециклиран, обикновено идва с гаранция от компанията, който го продава, но не и от производителя. Продуктите с козметичен дефект са нови, неупотребявани продукти, които поради различни причини (най-често при транспорт) са получили външни дефекти и се продават на намалена цена и с гаранция от производителя.

img5Когато купувате употребявана електроника, попитайте дали са се налагали поправки и ако да, кой ги е извършвал. Ако производителят е отговарял за ремонта, то тогава има по-малко риск, отколкото ако това е направено от трето лице. Можете също да имате достъп до информация за това в какво състояние е продуктаът в момента и колко често се е налагало да бъде поправян.

img2Ако е възможно, тествайте продукта, преди да го купите. Въпреки, че това няма да гарантира колко дълго ще продължи да работи, поне ще проверите какво е текущото му състояние. Също така обърнете внимание за колко време устройството влиза в работен режим (при компютри, лаптопи, мобилни телефони и др.), ако зарежда прекалено дълго, това е знак за скорошни проблеми.

Запазете всички документи, свързани с покупката. Това е особено важно, ако купувате нещо от заложна къща или от непознат, тъй като вие трябва да можете да докажете произхода на уреда и от къде сте го закупили, ако Ви се наложи.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *