Как да изслушвате и подкрепяте семейството си?

Как да изслушвате и подкрепяте семейството си?

images66Всеки понякога има нужда от съвет, подкрепа или просто от някой, с когото да сподели тревогите си. Имали по-подходящи от членовете на семейството? Това са хората, които най-добре познавате и съответно те вас, можете да им имате доверие и да сте убедени, че ще ви желаят доброто. Ако искате и вие да бъдете опора за семейството си в трудни моменти, научете се да изслушвате внимателно близките си.

Ако е възникнал спор между членовете на семейството, не вземайте ничия страна преди да сте чули всяка версия за случилото се. Не позволявайте на други хора или емоции да повлияят на преценката ви. Ако сте задължени да заемете конкретна позиция, отсъждането за това кой е прав трябва да е изцяло ваше.

Когато говорите с някой, отдавайте му цялото си внимание. Поддържайте контакт с очи и се опитайте да вникнете в проблема. Ако имате въпроси или неясноти в разказа, не прекъсвайте събеседника си, а си ги отбележете наум и когато събеседникът ви приключи с основната част, отправете питанията си. По този начин вие не само ще покажете заинтересованост от проблема, а и желание да помогнете за разрешаването му.

Ако поискат мнението ви, отговорете съвсем честно, дори с риск да обидите някой. Не забравяйте, че това са най-близките ви лесно ще разкрият всяка ваша неискреност и уклончивост.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published.