Основни кратки команди за клавиатура

Основни кратки команди за клавиатура

Пътят на мишката от един бутон към друг често забавя работата, затова по-практично и по-широко използвано от хората с по-добри компютърни и машинописни познания е управлението през клавиатурата. Със следващите кратки клавишни команди ще се потопите в основите, които обаче важат за операционна система на Windows.

1. Copy: Ctrl + C

ctrlcВместо да натискате десен бутон на мишката и после да плъзгате курсора към командата „Copy“ за копиране на избрана дума, интернет адрес,  картинка, таблица или диаграма, само маркирайте и натиснете едновременно комбинацията Ctrl+C.

Cut = Ctrl+X

С тази команда изрязвате избрани елементи, текстове и цели снимки, но трябва внимавате, защото ако сбъркате оставате без копие на оригинала.

3. Paste = Ctrl+V

С тези два клавиша бързо прехвърляте копираното на нова площ, но ако искате да контролирате формата на прехвърлената информация (например само текст – text only) ще ви се наложи да ползвате paste от десния бутон на мишката.

4. Undo = Ctrl+Z

Тази комбинация от Ctrl и Z  ви позволява да върнете действията си назад, но има ограничен брой връщания, т.е ако сте направили много промени в един документ няма да успее да ви върне към първоначалния му вид. Командата е особено полезна при неволни грешки, изискващи бърза корекция.

5. Redo = Ctrl+Y

Тази операция е противоположна на предишната – върнали сте ваше действие назад, размисляте и с Ctrl и Y решавате да превъртите напред. По ясно: пишете думата „добър“, поправяте я на „красив“, размисляте и сCtrl+Z  връщате „добър“, но пак размисляте и с Ctrl+Y възстановявате поправката „красив“.

ВАЖНО за използващите немска клавиатура: В стандартната немска клавиатура Z и Y  са с разменени места.

6. Select All = Ctrl+A

Тези клавиши са полезни, когато копирате цял текст.

7. Print = Ctrl+P

И без това принтирането отнема известно време, съкратете го с тази комбинация.

prints8. Screenshot – PrtSc

Чрез клавиша вдясно от F12 с надпис PrtSc ще направите моментна снимка на десктопа, после отивате в програмата Paint или Word  и натискате вече споменатата комбинация от Ctrl и V.

9. Save = Ctrl+S

Запазете промените по файла си много бързо с Ctrl и S, така намалявате риска от загуба на свършената работа.

10. New file = Ctrl+N

Представете си, че работите в Word и искате за създадете нов документ – натиснете едновременно Ctrl и N и ще имате нов прозорец.

11. Open= Ctrl+O

С буквата O и Ctrl ще ви се отвори прозорец, от който можете да изберете предишна снимка, видео, текст и други. Не работи при всички програми обаче, особено в интернет. Можете да го ползвате главно в Paint, Adobe, MS Office.

Следващите три команди са за обработка на текст:

12. Подчертаване/Underline = Ctrl+U

Тази команда замества бутона от текстовия редактор, само маркирайте думата и я подчертайте.

13. Удебеляване на текст/Bold = Ctrl+B

Така бързо и лесно удебелявате всеки текст.

14. Курсив/Italic = Ctrl+I

Превръщате маркирания текст в ръкописен формат.

alt_tab15. Прехвърляне между отворени прозорци = Alt+Tab

Например отворили сте много прозорци на различни програми – браузър, папки с документи, текстов редактор, снимки…и желаете да отворите конкретен от тях, вместо да натискате с мишката може да сменяте активните прозорци с Alt и Tab.

16. Подновяване/Refresh = F5

Вместо да нацелвате с мишката въртящата се стрелка на браузъра можете просто да натиснете F5.

17. Преименуване/Rename = F2

Използва се за преименуване на файлове.

18. Power down= Ctrl+Alt+Delete

ctrl-alt-delТова е най-често използваната операция, когато компютърът забива и се опитвате да решите проблема с рестартиране или отваряне на прозорец за затваряне на затрудняващите компютъра програми. Натискането на трите клавиша едновременно ще отвори прозорец, от който ще изберете дадена операция – Restart, Shut down, Lock, Task Manager – можете да го използвате и без наличие на проблем.

19. Прехвърляне между отворени прозорци в горната част на екрана = Ctrl+Tab

Разликата с Alt+Tab е следната – с Ctrl+Tab сменяте отворени прозорци от горната част на екрана, например при браузърите – отворили сте много прозорци и искате да избирате между тях, докато Alt+Tab прехвърля всички отворени прозорци от всякакъв вид.

22. Затваряне на активен прозорец: Ctrl+W

Така можете да затваряте настоящия прозорец, който е активен по време на командата.

homeend21. Преминаване към края на страницата = End

Без да се налага да плъзгате курсора надолу, направо натиснете End и директно ще отидете накрая на страницата.

22. Home page= Alt+Home

С Alt  и Home  директно се връщате на началната страница на вашия браузър, вие определяте коя ще ви е началната страница, при повечето хора обикновено е любимата търсачка.

23. Смяна на езика = Shift+Alt

Сменяйте английския, българския или други езици по-бързо с тази команда.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *