Как се играе белот?

Как се играе белот?

Това е любимата игра на карти в България, особено на екскурзии, в големи компании редовно се цака, както се казва на жаргон. Белотът е толкова здраво свързан с традицията, че дори се превръща в незабравима сцена в един от най-хубавите български филми „Оркестър без име“, където героят на Антон Радичев съчетава страстите от белота с възмущението от топлата бира.

Много е вероятно в различните среди някъде там да има особености в правилата и практиката според желанията и заученото от дадената компания, но тук ще се спрем на официалното.

Брой карти – 32, от 7 до асо;

Играчи – 4-ма, разделени на отбори по двама.

Цел – достигане на 151 точки за минимално време.

Разположение – прието е играчите от един отбор да седят един срещу друг и да поддържат визуален контакт; играчите не могат да седят до партньора си.

Раздаване и залог – Избира се член на един от отборите, който раздава картите по посока обратна на часовниковата стрелка. Първи може да е този, който преди е загубил или обратното, може да използвате и жребий със стотинка или друг начин, трябва да имате обаче предвид, че не той има преимущество, а играчът на другия отбор, който ще определи вида на играта. Раздаващият дава на всеки първо по три карти, а на второто завъртане – по две. Всички поглеждат картите си, а този, който седи вдясно от раздаващия, преценявайки силата на картите си и възможността за победа с тях, определя вида на играта. После обратно на часовниковата стрелка всеки съответно пасува или вдига залога, не може да се даде анонс за по ниска игра. Редът на игрите от най-ниската към най-висока е: игра на боя  (от най-силната боя е пика, втора е купа, следват карите и най-ниско са спатиите), игра на без коз, игра на всичко коз. Щом се стигне до всичко коз, повече не може да се вдига, анонсите спират, независимо, че още не ви е дошъл реда. Играта може да бъде вдигната в началото, но обикновено задаването на боя или без коз сигнализира на партньора какви карти имате, съответно той ще знае какво да ви подава. Ако се чувствате достатъчно силни може да вдигнете на контра – точките от играта се удвояват и победителят взима всичко, оттук може още повече да се вдигне на реконтра – точките се  учетворяват и пак победителят взима всичко. След като се приключат залозите, раздаващият дава по още три карти на всеки.

Игра

Първи вади карта, играчът вдясно на раздаващия. Изборът на карта и отговора на останалите играчи се определя от вида на играта.

Основните правила в белота като цяло са: Задължително се отговаря на първия подаден цвят (от първия подаващ), ако се играе с козова боя, сте задължени освен да отговорите и да се качите с по-висока карта, което важи само за боята на коза(редът е вписан в играта на боя). Качването е необходимо и за да вземете ръка, особено ако сте сигурни че другите не могат да се качат и да ви я вземат. Ако нямате такава боя или козова карта, можете да играете с произволна.

Игра на боя 

Точки:

–          За коз (определената боя) –  7=0, 8=0, Q=3, K=4, 10=10, A=11, 9=14, J=20;

–          За останалите бои –  7=0, 8=0, 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, A=11.

Вече бе споменато, че тук най-голяма стойност имат картите от съответната боя, избрана като коз. Ако се дава карта от друг цвят не сте длъжни да се качвате, отговорете на боята или ако нямате такава можете да цакате с коза, независимо от нивото му, ако другите го нямат. Трябва да сте внимателни в зависимост от реда си, ако сте последни, спокойно можете да цакате с всяка карта от коза, но ако има някой преди вас, трябва или да рискувате, или да играете на сигурно, защото ако хвърлите поп например, а нямате асо, много е вероятно то да е у конкурентен играч и да загубите коза. Вижте точките и преценете риска и възможната загуба. Ако се подаде карта от коза, трябва да се качите с козова карта, ако нямате такава, отговорете с произволна ниска карта, за да не губите точки, ако козовете са у противниковия отбор; ако козовете идват от вашия партньор, а вие имате слаби позиции и не можете да реализирате ръка, по-добре давайте по-силните карти като прибира ръката партньора, за да не ви ги вземе противниковия отбор и накрая да има повече точки.

Без коз

Точки – картите на всички бои са равностойни, точките са следните:

7=0, 8=0, 9=0, J=2, Q=3, K=4, 10=10, A=11.

Правилото за качване не важи, само това за отговор на боята важи.

Всичко коз

Това е най-високата игра, за всички бои важат следните точки:

7=0, 8=0, Q=3, K=4, 10=10, A=11, 9=14, J=20.

Играе се с отговаряне на боя и задължително качване със съответната боя.

При игра на боя и на всичко коз, след края на раздаването може да обявите следните комбинации (трябва да са у единия играч, а  не у двамата заедно), които носят още точки на вашия отбор:

Белот – представлява дама и поп от една боя. Можете да го обявите при подаване на всяка от двете карти, когато отговаряте на боя или подавате първи, при игра на боя и когато цакате. Той дава 20 точки. При игра на боя само в козовия цвят може да се обяви белот. При игра на без коз не се обявява белот. При всичко коз можете да обявите белот във всякаква боя.

Терца – Три последователни карти от една боя. Носи 20 точки. Ако и двата отбора имат терца, важат терците само на отбора с терца от по-високи като стойност карти (гледа се коя е най-високата). Равните терци отпадат и за двата отбора.

Петдесет – Четири последователни карти носят 50 точки. При петдесет и в двата отбора пак важи правилото за по-високата карта.

Сто – Пет последователни карти от една боя, носещи 100 точки. Важи правилото за по-високата стойност при наличие на 100 и в двата отбора.

Каре – Четири еднакви карти (от различни бои, но с еднаква стойност), няма каре с 7 и 8. Карето премахва противниковите анонси (терца, петдесет и сто). Четири дами, попове, аса или десетки носят 100 точки. Четири деветки носят 150, а четири валета – 200. Ако и двата отбора имат карета, важи по-високото, другото отпада.

Последна ръка – независимо от вида на играта, последната взета ръка носи 10 точки.

Ако един от отборите не вземе нито една ръка, победителят получава още 9 точки. Загубилите са валат, но могат да запишат спечелените от белот, терци или други анонси точки.

Сумиране на точките и победа:

Накрая на всяка игра се броят точките, събрани от всеки отбор. Ако отборът обявил играта има по-малко точки от другия, то вторият взима всички точки. При положение, че точките са равни, не се пишат точките на обявилия играта отбор, а само на противниковия. При следващото раздаване победилият отбор ще вземе тези висящи точки.

След всяка игра сумираните точки се разделят на 10. Точките при игра на боя се закръглят по следния начин – завършващите с число 7 и над него се закръглят нагоре, под пет се закръглят надолу. При последно число 6 печелившият отбор закръгля нагоре, а загубилият – надолу.

При игра на всичко коз при последно число от 5  нагоре се закръглява нагоре, под четири се закръглява надолу, а при 4  се закръглява нагоре за спечелилите, а за загубилите – надолу.

При игра на без коз сумираните точки се удвояват и след това се делят на 10.

Цялостно играта приключва, когато накрая някой отбор достигне 151 точки.

Share This

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *