10 правила на добрата фото композиция

10 правила на добрата фото композиция
  1. Изберете един обект

Човешкото око веднага забелязва нещо, което заслужава особено внимание и се фокусира върху него, поставяйки всички останали обекти на заден план. Фотоапаратът обаче без нужните настройки ще обхване цялата картина пред вас и  ще я преизпълни с обекти, лица, действия. Опростете сцената, приближете се по-близо и изберете конкретен обект. Сенките и силуетите също са добър избор за обект на вашата фотография.

  1. Изпълнете снимката

Особено когато снимате пейзаж и изобщо големи пространства, обекта ви може да се изгуби в пространството, оставяйки прекалeно много свободна зона. Това може да се направи и целево, за да се демонстрира незначителността на обекта, а по-късно ако не ви хареса можете да изрежете снимката, но от това може да пострада качеството на изображението. Изпълнете рамката на снимката така, че обектът да изглежда по-голям. Можете да го позиционирате горе в средата, което ще създаде  интересна перспектива.

  1. Избягвайте да поставяте обекта в средата на фотографията

Центрираните снимки изглеждат скучни и статични. Раздвижете обекта извън средата, позиционирайте го в контрастиращи цветове, светлини и форми. Търсете балансиращи елементи, на фона на които да изпъкне вашия обект.

  1. Променете перспективата

Много хора ще ви убеждават в постоянното приложение на златното сечение, но постоянната му употреба ще направи снимките ви еднообразни. Не е необходимо винаги да снимате с хоризонтален апарат и от изправен стоеж. Голяма част от обектите трудно ще влязат в рамките на снимката или няма да изглеждат добре от стандартна перспектива. Ако обектите са прекалено високи, клекнете и снимайте от долу нагоре. Запомнете, че на камерата сечението изглежда по един начин, а на хартия по друг.

  1. Прокарайте направляващи линии

Ако заснемате обект в далечината, можете да отведете зрителя до него с направляващи линии по хоризонта – огради, релси, стени, осови линии, пътеки, сгради, жици. Така ще създадете дълбочина на снимката, но запомнете, че тези линии трябва да водят към вашия основен обект, иначе ще насочите очите на хората в неправилна посока.

  1. Използвайте диагонали

Хоризонталните линии създават статично, спокойно чувство, а вертикалните – стабилност. За да внесете повече драматизъм, движение и несигурност, използвайте диагонали. Променете позицията си или изместете фокуса встрани, така лесно ще получите диагонал. Широксспектърният обектив ще ви даде естествен диагонал, просто накланяте фотоапарата нагоре и надолу, за да обхванете повече от сцената. Друга техника е да наклоните фотоапарата леко настрани. Това е доста ефективно, но не работи добре при всяка поза.

  1. Създайте открито пространство за движение

Когато снимате движеща се кола, велосипед или бегач можете да оставите пред него открито пространство, в което да се даде идеята за перспективно движeние. Не става въпрос само за обекти в движение, това може да е поглед насочен в определена посока. За да прeдадете още движение, може да прибавите диагонали и насочващи линии.

  1. Обърнете внимание на задния план

Тук е важно дали задният план е част от сюжета на снимката или би нарушил фокуса. Докато снимате обърнете внимание и на случващото се на заден план. Използвайте  широкоспектърен обектив, за да разфокусирате прекалено смущаващ и разсейващ фон, който измества вниманието от обекта ви. Изпълнете рамките на снимката, така че да остане по-малко пространство за нежелания фон.Изберете най-подходящата позиция за обектива си, така че да можете да изключите неподходящите събития и предмети на заден план.

  1. Играйте си с цветовете

Ярките цветове привличат окото, когато контрастират в пасващи си нюанси – синьо и оранжево, зелено и жълто и други. Можете да създадете също толкова добър ефект с контраста – ярък цвят на  по-блед фон. В зависимост от тематиката и идеята, снимки в една тоналност могат да бъдат много ефектни. Използвайте всякакви варианти, но подбирайте добре какво попада в обектива ви.

  1. Нарушете на правилата

Разчупването на стереотипа и предаването на конкретно послание във фотографията идва първо с научаването на правилата. За да създадете свои интересни сюжети, първо трябва да вървите по утъпкания път на чуждите насоки. Но след усвояването им, имате възможност да дадете поле на въображението си и да разчупите стереотипите.

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *