Как да направим фокус с 13 карти?

Как да направим фокус с 13 карти?

Има много фокуси  от типа „Познай картата”, но повечето от тях се основават на илюзии и е необходима много практика и сръчност за изпълнението им. Ето един, при който се използва проста математика и не преставлява особена трудност дори за пълни аматьори.

image155

  1. Изберете една от 13-те карти на случаен принцип. Направете това, преди да започнете да показвате номера пред публиката си.
  2. Подредете картите във формата на цвете. Дръжката трябва да има 3 карти, а кръглата част да е от останалите 10.
  3. Изберете от кръглата част 3-тата карта, като броите по посока на часовниковата стрелка. Запомнете каква е и я върнете обратно. Сега вече сте готови да се изправите пред публика.
  4. Помолете някой да избере число от 1 до 10. След като направи това му кажете името на 3-тата карта. Това ще бъде вашата прогноза.
  5. Кажете на човека избрал число да започне да брои до 10 от началото на дръжката и когато стигне кръглата част да продължи по посока на часовниковата стрелка. Важно е да брои по указаният от вас начин.
  6. А сега да брои отново до 10, като започне от картата, на която е свършил предишното броене, но този път, да брои само кръглата част /без да включва дръжката/ и да е в посока обратна на часовниковата стрелка. И ето – той се спира точно на вашата 3-та карта!
  7. Кажете му да вдигне картата и да я покаже на останалата част от публиката.

image157

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *