Как да пишем бързо на компютър?

Как да пишем бързо на компютър?

В нашето съвремие е напълно естествено всеки  да може да пише на компютърна клавиатура, особено ако професията е свързана с това.

По-възрастните хора продължават да пишат с два пръста, това може да става и бързо, но не е особено удобно. Тези, които желаят да пишат наистина бързо,  е добре да се възползват от десетопръстната система. Нужни са само малко упражнения.

Преимущества на десетопръстната система:

– Можете да пишете много бързо, стотици знаци в минута.

– Ще успявате да пишете на сляпо, без да поглеждате към клавиатурата, така че да имате възможност да се взирате по-внимателно в текста без да губите реда.

– Писането ще става с по-малко грешки, защото пръстите ви автоматично ще знаят кое копче да натиснат. Няма много да мислите или да търсите правилното копче на клавиатурата.

Методът:

Разгледайте добре клавиатурата, на буквите F(бълг. О) и J(бълг.Т) ще намерите релефни чертички. Сложете на тях показалците на двете си ръце: на лявата ръка –  върху F и респективно дясната – на J. Другите три пръста сложете последователно на копчетата до тях. Палците нека лежат на Space,  а левият да може да се движи към левия alt.

  1. Започнете набирането на „ASDF“ (бълг. ьяао) с лявата ръка, всеки пръст да натисне конкретното копче: a-кутре, s-безименен пръст, d-среден пръст, f-показалец. Направете огледално същото с дясната ръка „JKL;“(бълг.тнвм) : j-показалец, k-среден;l –безименен, ; -кутре. Упражнявайте се, докато не започнете да го правите достатъчно бързо.
  2. Сега променете поредността на тези букви, за да подобрите координацията си. Например fdsa (оаяь) или asadaf (ьяьаьо); lk;j (внмт) или ;jlk (мтвн) и т.н.
  3. Когато се усвоите и това, започнете да редувате ръцете и да образувате първите букви.
  4. Разпределете и останалите букви на същия ред: G( Ж) – за левия показалец, H( Г) – за десния показалец. За български се опитайте да достигате с кутрето и Ч (“). Упражнявайте се с думи, съдържащи и тях.
  5. Продължете да обхващате повече букви. QWER (ыУЕИ) е за пръстите на лявата ръка с показалеца на R (И), пръстите на дясната ръка са върху UIOP като показалецът е на U (К). Двата показалеца трябва да обхващат и T (ляв показалец) и Y (десен показалец). Като пишете на български кутрето на дясната ръка трябва да се движи към Ц (англ. [ ).
  6. 7. На долния ред показалците са върху V (ляв) и N (десен). „B „ може да оставите за левия показалец, особено ако пишете на български, ще ви се наложи дясната ръка да я придвижите с едно копче надясно, така че да можете с кутрето по-лесно да натискате българското Б.
  7. За да пишете главни букви, трябва да натискате Shift. Ако става въпрос за буква, която пишете с лява ръка, натиснете Shift с лявото кутре, а с друг пръст самата буква. Като пишете главна буква от дясната половина, натиснете Shift с лява ръка и буквата с пръст от дясната ръка.
  8. Накрая към цялото упражнение постепенно добавете числата и другите препинателни знаци.

Разгледайте графиката, на всеки цвят от клавиатурата отговаря съответния пръст.

Keyboard

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *