Как да поощрим детето си?

Как да поощрим детето си?

Няма единно мнение по въпроса как правилно да се отнасят родителите към детските качества и умения. Едни вярват, че детето трябва да бъде хвалено и поощрявано постоянно, за да има добро самочувствие. Други казват, че прекаленото хвалене на децата има негативно влияние върху тях, защото добиват нереална представа за себе си и способностите си. Но чий съвет да послушат родителите?

  1. Старанието пред заложбите

За предпочитане е да кажете: „ Виждам, че много си се постарал”, вместо: „ Ти си толкова умен/умна”. Изследвания сочат, че децата, които са били поощрявани за усилията си, когато се сблъскат с нов проблем не се отказват, а удвояват усилията си, за да го преодолеят. От друга страна, децата, на които са им повтаряли, че са много умни, в същата ситуация се отказват по-лесно, защото не искат да загубят одобрението ви, ако не могат да се справят.

image21

  1. Повече активна комуникация

Добър пример за това са рисунките на детето. Не отбивайте номера само с бърза похвала, накарайте детето да ви разкаже за творението си. Това е полезно в много отношения: може да добиете представа за нещата, които са важни за детето; насърчавате развитието на мисълта му; вместо кратко взаимодействие, прекарвате повече време с него и му помагате да повиши личната си самооценка, като му показвате, че нещата, които казва са достатъчно важни, за да го изслушате. Дали детето е на 3 или на 13 години, този вид комуникация винаги помага.

image23

  1. Поощряване на доброто поведение

Когато детето се държи добре и свърши делата, които се очакват от него, трябва да му дадете своето признание и да го похвалите. „ Браво, написал/а си домашното си без грешка, много си се постарал/а” или „ Оценявам как добре си подредил/а стаята си”.

image22

  1. С малки стъпки към успеха

Всеки се учи от грешките си. Покажете на детето, че да направиш грешка не е толкова страшно, стига да се опиташ да я поправиш. Ако например искате да подобрите поведението му/ѝ, давайте по-висока оценка и хвалете всяка малка стъпка в правилната посока. Това ще даде стимул на детето да се старае повече.

image25

Share This

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *